1. Het programma voldeed aan de geformuleerde doelstellingen
2. De inleidende sprekers en workshophouders zijn inhoudelijk deskundig
3. De sprekers en workshophouders hebben goede didactische vaardigheden
4. De behandelde stof sloot goed aan bij mijn eigen praktijksituatie
5. De behandelde stof sloot goed aan bij mijn voorkennis
6. Er was voldoende ruimte voor mijn eigen inbreng
7. Mijn kennis is toegenomen door het deelnemen aan dit symposium/congres/studiedag
8. Deze “noodzakelijke” digitale middag is mij bevallen.
9. Hoe werd u geattendeerd op dit festival
Opmerkingen: