Programma Natuur & Mentale Gezondheid 2021

30 September 2021, online vanuit Berkel Enschot

Op donderdag 30 september organiseert Stichting Green Mental Health in samenwerking met Stichting Nature For Health, IVN, Van Helvoirt Groenprojecten en Uitgeverij Boom – De Tijdstroom het online congres Natuur & Mentale Gezondheid.

30 September 2021

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

13.00 - 13.10 uur

Rob Wolters en Renske Visscher (dagvoorzitters)

Executive Nature For Health (NFH) | Directeur IVN

 

Opening door dagvoorzitters

Monique Timmermans draagt voor uit eigen werk
uit “Natuurlijk gedacht, Brabanste Kempen”: Merci Beaucoup

nfhfoundation.com  |  www.ivn.nl   | monique-timmermans.nl

}

13.10 - 13.35 uur

Jolanda Maas en Koen Westen

Onderzoeker VU-MC  |  Docent Avans

Green Mental Health – Van beweging tot boekpresentatie

Tijdens de presentatie zal een introductie gegeven worden op de effecten van GMH op de mentale gezondheid, de waarde ervan voor de ggz en de mogelijkheden om GMH te implementeren in de ggz en het sociaal domein.

}

13.35 - 14.00 uur

Njord Pattiasina

Directeur Nudge

Samen een Blokje Omdenken

In de presentatie ga ik in op het initiatief Samen een Blokje Omdenken van Nature for Health, Lentekracht, Vrije Universiteit Amsterdam en Nudge. Hiermee beogen wij stress en eenzaamheid te reduceren bij millennials met kans op mentale problemen. Samen een Blokje Omdenken is erop gericht om deze millennials in contact te brengen met de natuur, omdat die bewezen positief effect heeft op mentale gezondheid. Onze aanpak hebben wij samen met de doelgroep ontwikkeld met steun van onder meer het Ministerie van VWS. We werken samen met onderwijsinstellingen en organisaties in het hele land.

www.nudge.nl

}

14.00 - 14.25 uur

Bram van der Leden en Ben Bruurs

Zorgondernemer bij Bram  |  Ondernemer (zorg) varkenshouder/boer

Groene rehabilitatie voor jonge werknemers met een burnout

Doorwikkeling van zorglandbouw met innovatieve samenwerkingsverbanden. Dit in combinatie van zorgmodel dat werkt en normaliseert en socialiseert gebaseerd op ervaring en bedacht en ontwikkeld met gezond boerenverstand.

www.bijbram.nl
www.denelshof.nl

}

14.25 - 14.50 uur

Aad Hendrickx

Eigenaar en werkbegeleider Natuurzorg Veluwe-Vallei

De kracht van de natuur als werkplaats voor mensen met psychische klachten

Bij Natuurzorg Veluwe-Vallei werken mensen met een psychische kwetsbaarheid in natuurgebieden. Aan bod komen de ijzersterke elementen die het werken in de natuur te bieden heeft voor de participatie van deze groep. Verder gaan we in op de aard van de werkzaamheden, samenwerkingspartners en kansen voor het ontwikkelen van nieuwe groepen in andere regio’s.

}

14.50 - 15.20 uur

PAUZE

}

15.20 - 15.45 uur

Reinder Scheppink en Freek Rebel

Projectleider Kwintes  |  Programmamanager Stadsruimte gemeente Almere

Werken in het groen

Een introductie over dagbesteding in het groen, bijkomende kansen en partijen. Doorstroom naar betaald werk. Samenwerkingen binnen Gemeenten. Integrale aanpak groen, schoon en sociaal domein.
www.groenenmeer.nl / www.almere.nl

}

15.45 - 16.10 uur

Hein van den Hurk 

Directeur Stichting Het Werkt 

Stadslandbouw als middel en metafoor: hoe mensen groeien en elkaar versterken in een natuurlijke omgeving.

Stadslandbouw spreekt heel diverse doelgroepen aan en is een goed instrument om een dynamische, inspirerende en sociaal inclusieve omgeving te realiseren. Een collectieve tuin biedt veel mogelijkheden voor activiteiten rondom voeding, gezondheid en educatie en tot samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven. In deze presentatie bespreken we het concept zoals we dat de afgelopen jaren bij GroeiTuin013 hebben ontwikkeld, de sociaal-maatschappelijke impact die de tuin heeft en wat er nodig is om een dergelijk project te realiseren en duurzaam te verankeren.

www.hetwerkt.eu
www.groeituin013.nl

}

16.10 - 16.35 uur

Roald Pijpker

Promovendus Wageningen University and Research

Buitenpsychologie voor jonge werknemers met een Burn-out: een Effect- en Procesevaluatie van de Natuur als Behandelruimte

In de presentatie presenteer ik de (voorlopige) resultaten van het lopende promotieonderzoek gericht op buitenpsychologie voor jonge werknemers met een burn-out. De presentatie is informatief en interactief van aard, met ruimte voor een dialoog met de deelnemers.

Pagina Ronald Pijpker op website WUR

}

16.35 - 17.00 uur

Niels Reinders en Hugo Voortman 

Oprichter, bestuurder Stichting Somnium begeleiding | Coördinator groene-zorg Stichting Somnium begeleiding

Interactief gesprek met Rob Wolters of de Groene Kans
}

17.00 - 19.05 uur

PAUZE

}

19.05 - 19.30 uur

Frits Bovenberg, Rob Wolters en Renske Visscher & gasten

Initiatiefnemer Green Mental Health |  Executive Nature For Health (NFH) | Directeur IVN

De groene GGZ

De groene GGZ is een nieuw landelijk project, gestart in april 2021. Op initiatief van NFH, IVN en green mental health. Tijdens dit blok geven wij een update over de voortgang van het project. Welke instellingen doen mee? Wat gaan we samendoen? Hoe kunnen we groene wereld en zorg nog meer verbinden? Etc.

www.nfhfoundation.com
www.ivn.nl

}

19.30 - 19.55 uur

Loek Hesemans en Liza van Velzen

Senior adviseur gezondheid en natuurlijk fit en netwerkadviseur Alles is gezondheid | Boswachter Staatsbosbeheer in Brabant en bewoonster van een Tiny House

De natuur beter benutten voor gezondheid en fitheid, ervaringen vanuit terreinbeheer

Om de natuur optimaal te kunnen benutten voor de gezondheid kan het nuttig zijn voor zorgprofessionals in grote lijnen op de hoogte te zijn van het werk van de terreinbeheerders. Het kan de samenwerking immers bevorderen als je weet wat er speelt in de wereld van het terreinbeheer. Initiatieven en projecten op het gebied van natuur en gezondheid hebben hierdoor meer kans van slagen.

www.staatsbosbeheer.nl
www.allesisgezondheid.nl

}

19.55 - 20.20 uur

Jaap van der Stel

Lector GGZ Hogeschool Leiden

Werken aan veerkracht

De ontwrichting van het klimaat en de gestage vernietiging van de natuur hebben nu / komende decennia ingrijpende gevolgen voor gezondheid en (mentaal) welzijn.
Behoud van onze (mentale) veerkracht is cruciaal om te overleven, én weerstand te bieden tegen deze bedreigingen.

www.hsleiden.nl

}

20.20 - 20.30 uur

Afsluiting

Monique Timmermans draagt voor uit eigen werk
uit “Natuurlijk gedacht, De Groote Heide”: Badeend 

monique-timmermans.nl

Programmaschema 30 September 2021

Share This