RACT congres 2021

26 Maart 2020, Tilburg is VERPLAATST naar 25 Maart 2021

Op donderdag 25 Maart 2021 organiseert Stichting RACT Nederland, in samenwerking met vele RACT-experts van het eerste uur, het derde landelijke gelivestreamde RACT-congres vanuit de LocHal in Tilburg.

Inschrijven niet meer mogelijk per 22/3/2021 

Programmaschema 25 Maart 2021

25 Maart 2021

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

13.00 - 13.10 uur

Opening door Bram Berkvens

}

13.10 - 13.35 uur

Cathelijn Tjaden, (Trimbosinstituut)

PhD student

Landelijk onderzoek Resourcegroepen, de eerste bevindingen

Na 3 jaar landelijk onderzoek is er best wat te vertellen. Er is een heleboel ervaring opgedaan en er zijn heel veel verschillende Resourcegroepen opgestart, zowel goedlopende als stroevere. Hoewel we nog geen uitspraken kunnen doen over de effectiviteit, kunnen we wel wat bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek met jullie delen. We hebben daarvoor een aantal Resourcegroepleden (mensen in zorg, naasten, hulpverlening) bevraagd over deze manier van samenwerken. Vanuit hun antwoorden willen we een aantal kwesties met jullie bespreken, zoals: wat betekent het hebben van of het participeren in een Resourcegroep? Wat is de rol van een Resourcegroep in herstel? Wat zijn belangrijke taken van de hulpverlening? Zijn er randvoorwaarden voor het starten van een Resourcegroep? Welke parallelle processen zien we terug in verschillende groepen? Wat zeggen mensen in zorg en hun naasten over deze manier van werken? Veranderen onderlinge relaties? Het is een lopend onderzoek, en we gaan dan ook graag met u in discussie over deze onderwerpen.

}

13.35 - 14.00 uur

Jan van der Grift & Reina Roorda (GGZ Altrecht)

Begeleider met ervaringsdeskundigheid / Verpleegkundig casemanager, teammanager

Resourcegroepen in Woerden, het vervolg

In juli 2018 was de eerste bijeenkomst van de resource groep van Bianca.
Ze was toen al 6 jaar de deur niet meer uit geweest.
Hoe is het nu met Bianca? En wat betekent de resource groep voor haar? En wat is de rol van de ervaringsdeskundige in haar groep?

}

14.00 - 14.25 uur

Jack van der Kruijs & Thijs Honig (GGZ Vriendelijke gemeenten)

SPV, Adviseur Sociaal Domein / Voorzitter Netwerk Opvang en wonen

GGZ Vriendelijke gemeenten

Herstellen van een gezondheidsprobleem (zoals psychiatrische problematiek) doe je thuis, met je familie, vrienden en je buurt. Vanuit GGZ behandeling worden o.a. via ART en FACT, IHT en MST geprobeerd om mensen bij dit proces te ondersteunen maar de verbinding met de leefwereld van mensen blijkt vaak moeizaam te vinden. Het netwerk GGZ vriendelijke gemeente bouwt bruggen! 

www.ggzvriendelijkegemeente.nl

}

14.25 - 14.50 uur

Alice Corten & Lex Grisel (Reinier van Arkel)

Beiden SPV

Implementatie van recourcegroepen binnen ons FACT team, hoe hebben we dat gedaan?

Binnen ons FACT team hebben we onderdelen van de RACT methodiek geïmplementeerd. Hoe hebben we dat gedaan en wat zijn we tegengekomen.

https://www.reiniervanarkel.nl/fact

}

14.50 - 15.20 uur

PAUZE

}

15.20 - 15.45 uur

Joop van de Wouw & Chrissie Koks (GGZ Breburg )

Verpleegkundig Specialist / Psycholoog

Sherpa, Ract op de HIC: een opstartmodel

RACT vormt een basis voor de integratie van het HIC model met eigen regie, eigenaarschap, betrekken van het steunsysteem, behoud van autonomie en werken met eigen hersteldoelen. De crisis is een gevoelige periode die betrokkenen bij elkaar brengt en motivatie geeft voor verandering, er is een momenten dat benut kan worden.
Het nieuwe model geeft richting aan de toekomst van de acute zorg, zowel klinisch als ambulant en biedt mogelijkheden om de nieuwe wet verplichte GGZ vorm te geven.

www.ggzbreburg.nl

}

15.45 - 16.10 uur

Janou Koudijs & Walter Theunissen (PSW)

Gedragskundige / Projectmanager

RACT en licht verstandelijk beperkten

RACT als model ontwikkelen voor PSW en de mensen die wij begeleiding bieden (mensen met een LVB), enkele aanpassingen in onder andere terminologie. Hoe past RACT binnen onze huidige wijze van benadering en welke resultaten gaan we bereiken (onderzoek)

www.psw.nl

}

16.10 - 16.35 uur

Els van der Sanden & Harold Drost (Reinier van Arkel)

Voorzitter Familie-/Betrokkenen Raad  /  Familie-ervaringsdeskundige

Samen sterk door triadisch werken

Een inkijk in de vijf modules van de cursus: “samen sterk door triadisch werken”. Een cursus waarin wij familie/naasten toerusten om op basis van gelijkwaardigheid te communiceren met de hulpverleners om zo samen te ondersteunen op de weg naar herstel van de cliënt. Middels een simulatiespel gaan we hier o.a. mee aan de slag.

}

16.35 - 17.00 uur

Michiel Vijftigschild & Liselotte Verhoeven (GGZ Breburg)

VS GGZ / Casemanager

RACT in de praktijk

Sinds de invoering van RACT bij GGZ Breburg hebben we ervaringen in de praktijk kunnen opdoen. In deze workshop willen we onze ervaringen presenteren met U en daarover van gedachte wisselen.

www.ggzbreburg.nl

}

17.00 - 19.05 uur

PAUZE

}

19.05 - 19.30 uur

Eva Leeman, Sven de Langen, Juliette van Eerd-Vismale & Wim van Beek

Psychiater en Directeur Antes / Wethouder gemeente Rotterdam / Voorzitter raad van bestuur GGZ Breburg / Psychiater Bestuur Antes

Resourcegroepen in relatie met het sociaal domein

Tijdens dit vraaggesprek wordt kort stil gestaan bij het op- en afschalen van resourcegroepen, de nieuwe mentale gezondheidscentra van GGZ Breburg en de samenwerking met het sociaal domein.

www.ggzbreburg.nl

}

19.30 - 19.55 uur

Samantha Spiering (CQ Procesmanagement en gemeente Amsterdam )

Psycholoog

Resourcegroepen in het sociaal domein

Michiel van Hees is projectleider van Resourcegroepen Amsterdam. Een ambitieus project in Amsterdam waar sinds twee jaar wordt geëxperimenteerd met Resourcegroepen in het sociaal domein. In die drie jaar is er een hoop geleerd. De resultaten zijn veelbelovend en zullen vandaag worden gepresenteerd.

https://www.cqp.nl/

}

19.55 - 20.20 uur

Roy Venneman & Trijnie de Wit (Antes, een onderdeel van Parnassia )

GGZ Agoog / Verpleegkundig Specialist

Rotterdamse RACT Experiences

In Rotterdam wordt al sinds vijf jaar druk gewerkt aan de implementatie van resourcegroepen bij een groot aantal FACT-teams. Roy Venneman en Trijnie de Wit doen verslag over hun ervaringen binnen de dagelijkse praktijk in Rotterdam. En specifiek over de rol van een ervaringsdekundige binnen het werken met resourcegroepen. In het nieuwe werkboek voor resourcegroepen (verschijnt in maart 2021) wordt ook ruim aandacht besteedt aan deze praktijkervaringen binnen Rotterdam. Daarnaast geven zij tips voor de implementatie.

}

20.20 - 20.30 uur

Afsluiting 

Share This