RACT congres 2020

26 Maart 2020, Tilburg WORDT VERPLAATST

Op donderdag 26 Maart 2020 organiseert Stichting RACT Nederland, in samenwerking met vele RACT-experts van het eerste uur, het derde landelijke RACT-congres in de LocHal in Tilburg.

Programmaschema 26 Maart 2020

26 Maart 2020

abstract van de presentatie lezen? → klik op het rode plusje rechts van de titel

}

09.45 - 10.30 uur

de Glazen zaal

Niels Mulder

Psychiater – Hoogleraar

Resourcegroepen als basis voor zorg in netwerken over het medische en sociale domein heen

Resourcegroepen vormen een natuurlijke manier om in de triade samen te werken met professionals uit het medische en sociale domein. Deze manier van samenwerking legt de basis voor een integrale en persoonsgebonden werkwijze, waarbij de cliënt als burger de leiding kan nemen in zijn herstelproces. Het vormen van resourcegroepen is echter niet makkelijk in de praktijk. Wat kunnen we doen om dit beter te laten lukken?   

}

10.50 - 11.35 uur

De Glazen zaal

Cathelijn Tjaden

PhD student

Landelijk onderzoek Resourcegroepen: hoe staat het ervoor en wat zijn de ervaringen en eerste bevindingen?

Na 3 jaar landelijk onderzoek is er best wat te vertellen. Er is een heleboel ervaring opgedaan en er zijn heel veel verschillende Resourcegroepen opgestart, zowel goedlopende als stroevere. Hoewel we nog geen uitspraken kunnen doen over de effectiviteit, kunnen we wel wat bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek met jullie delen. We hebben daarvoor een aantal Resourcegroepleden (mensen in zorg, naasten, hulpverlening) bevraagd over deze manier van samenwerken. Vanuit hun antwoorden willen we een aantal kwesties met jullie bespreken, zoals: wat betekent het hebben van of het participeren in een Resourcegroep? Wat is de rol van een Resourcegroep in herstel? Wat zijn belangrijke taken van de hulpverlening? Zijn er randvoorwaarden voor het starten van een Resourcegroep? Welke parallelle processen zien we terug in verschillende groepen? Wat zeggen mensen in zorg en hun naasten over deze manier van werken? Veranderen onderlinge relaties? Het is een lopend onderzoek, en we gaan dan ook graag met u in discussie over deze onderwerpen.

}

11.55 - 12.40 uur

De Glazen zaal

Frits Bovenberg

Adviseur en trainer

Basiscursus RACT & Resourcegroepen

Geen presentatie maar project pitchen en dan gaan we bij elkaar uitwisselen, shoppen en leentjebuur spelen.
Er lopen in Nederland talloze projecten om buurten gezonder te maken door combinaties van spelen, ontmoeten en natuur. Deze netwerkbijeenkomst is een jaarlijks terugkerend iets om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te helpen deze projecten nog succesvoller te maken.

}

13.45 - 14.30 uur

de Glazen zaal

Jack van der Kruijs

SPV – Adviseur Sociaal Domein

GGZ vriendelijke gemeente ‘ kwartiermaken voor ambulantisering’

Herstellen van een gezondheidsprobleem (zoals psychiatrische problematiek) doe je thuis, met je familie, vrienden en je buurt. Vanuit GGZ behandeling worden o.a. via ART en FACT, IHT en MST geprobeerd om mensen bij dit proces te ondersteunen maar de verbinding met de leefwereld van mensen blijkt vaak moeizaam te vinden. Het netwerk GGZ vriendelijke gemeente bouwt bruggen!

www.ggzvriendelijkegemeente.nl

}

14.45 - 15.30 uur

De Glazen zaal

Michiel van Hees, Margo van der Lee & Samantha Spiering

Directeur, Persoonlijk begeleidster en Adviseur

RACT binnen het sociaal domein in Amsterdam

Resourcegroepen Amsterdam is een ambitieus project in Amsterdam waar sinds twee jaar wordt geëxperimenteerd met Resourcegroepen in het sociaal domein. In die twee jaar is er een hoop geleerd. De resultaten zijn veelbelovend en zullen vandaag worden gepresenteerd. ​

}

09.45 - 10.30 uur

zaal werkplaats

Jan van der Grift & Reina Roorda

Begeleider met ervaringsdeskundigheid & Verpleegkundig casemanager/teammanager

Resourcegroepen in Woerden, het vervolg

In juli 2018 was de eerste bijeenkomst van de resource groep van Bianca.
Ze was toen al 6 jaar de deur niet meer uit geweest.
Hoe is het nu met Bianca? En wat betekent de resource groep voor haar? En wat is de rol van de ervaringsdeskundige in haar groep?

}

10.50 - 11.35 uur

zaal werkplaats

Ciani Sijntje

Sociotherapeut

Ervaringen met RACT in Bonaire

Mijn ervaring delen met het RACT Methodiek op Bonaire 

}

11.55 - 12.40 uur

zaal werkplaats

Janou Koudijs & Walter Theunissen

Gedragskundige / Projectmanager

RACT en licht verstandelijk beperkten

RACT als model ontwikkelen voor PSW* en de mensen die wij begeleiding bieden (mensen met een LVB), enkele aanpassingen in onder andere terminologie. Hoe past RACT binnen onze huidige wijze van benadering en welke resultaten gaan we bereiken (onderzoek)

www.psw.nl

}

13.45 - 14.30 uur

zaal werkplaats

Joop van de Wouw & Chrissie Koks

Verpleegkundig specialist / psycholoog 

Sherpa, Ract op de HIC: een opstartmodel

RACT vormt een basis voor de integratie van het HIC model met eigen regie, eigenaarschap, betrekken van het steunsysteem, behoud van autonomie en werken met eigen hersteldoelen. De crisis is een gevoelige periode die betrokkenen bij elkaar brengt en motivatie geeft voor verandering, er is een momenten dat benut kan worden.
Het nieuwe model geeft richting aan de toekomst van de acute zorg, zowel klinisch als ambulant en biedt mogelijkheden om de nieuwe wet verplichte GGZ vorm te geven.

www.ggzbreburg.nl/

 

}

14.45 - 15.30 uur

zaal werkplaats

Roy Venneman & Trijnie de Wit

Maatschappelijk werker / Verpleegkundig Specialist

Rotterdamse RACT Experiences

Workshop over de 1ste ervaringen in Rotterdam met RACT nader belicht

}

15.50 - 16.35 uur

zaal werkplaats

Youri Lentjes & Erwin van Huigenbosch

Singer-songwriter / Verpleegkundige en ondernemer

Rotterdamse RACT Experiences

Sinds de zomer van 2019 tourt Astare met singer-songwriters langs ggz klinieken om huiskamerconcerten te verzorgen. Tijdens deze workshop gaan we in gesprek over de impact van de concerten,  hoe muziek mensen verbindt en luisteren we naar singer-songwriter Youri Lentjes. Hij vertelt over zijn muziek en zijn ervaringen met de bijzondere  concerten.

}

9.45 - 10.30 uur

Zaal Beton

Elize van der Meulen & Kim Oostveen

Projectleider / Projectleider

Samen Sterk Wonen. Zelfstandig wonen met steun van elkaar als community

Een woongemeenschap opzetten, zoveel als mogelijk in zelfbeheer van de groep deelnemers en hun naasten. Wie doet wat en waarom, en wat is de rol voor de professionele zorgorganisatie? Welke keuzes zijn gemaakt en welke dilemma’s lagen op tafel.
www.hvoquerido.nl

}

10.50 - 11.35 uur

Zaal Beton

Alice Corten & Lex Grisel

Beiden SPV

Implementatie van recourcegroepen binnen ons FACT team, hoe hebben we dat gedaan?

Binnen ons FACT team hebben we onderdelen van de RACT methodiek geïmplementeerd. Hoe hebben we dat gedaan en wat zijn we tegengekomen.

www.reiniervanarkel.nl/fact

}

11.55 - 12.40 uur

Zaal Beton

Eric Kuijsten

SPV Fact Venlo

Gebiedsteams, gemeentelijk domein en RACT

FACT combineren met RACT in Venlo

www.vvgi.nl

}

13.45 - 14.30 uur

Zaal Beton

Liselotte Verhoeven & Michiel Vijftigschild

VS GGZ / casemanager

RACT in de praktijk
  • Werken met RACT in de praktijk. Waar ligt de winst?
  • Wat zijn valkuilen en hobbels?
  • Wat vinden clienten er zelf van? 

www.ggzbreburg.nl

}

14.45 - 15.30 uur

Zaal Beton

Els van der Sanden & Harold Drost

Voorzitter Familie-/Betrokkenen Raad & Lid Voorzitter Familie-/Betrokkenen Raad 

Samen sterk door triadisch werk

Een inkijk in de vijf modules van de cursus: “samen sterk door triadisch werken”. Een cursus waarin wij familie/naasten toerusten om op basis van gelijkwaardigheid te communiceren met de hulpverleners om zo samen te ondersteunen op de weg naar herstel van de cliënt. Middels een simulatiespel gaan we hier o.a. mee aan de slag.

www.reiniervanarkel.nl

}

15.50 - 16.35 uur

Zaal Beton

Heleen Wadman

Ervaringsdeskundige beleidsmedewerker

Samen voor herstel

Samen voor herstel is een project in Groningen van Menzis, de Wij, VNN, Lentis en de gemeente, waarbij wordt onderzocht hoe er beter samengewerkt kan worden met zowel het informele als het formele netwerk van mensen die problemen ervaren op meerdere levensgebieden en intensieve ambulante zorg ontvangen. Met als doel het herstel van de burger zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. De pilot loopt inmiddels 3 jaar waarbij in eerste instantie RACT als middel is gebruikt en waar nu de komende twee jaar wordt onderzocht hoe ook de principes van POD dit proces kan ondersteunen. Binnen deze workshop zullen we een korte toelichting geven over het project en daarna gezamenlijk een klantreis maken om de knelpunten in de samenwerking te ervaren.

www.podnederland.nl

}

09.45 - 14.45 uur

Zaal Kunst

Venu Nieuwenhuizen & Marianne van de Linde

Programmamanager herstelgerichte zorg Health Outdoor Coach  / Verpleegkundig Specialist GGZ

Doorlopend implementatiedebat

We zijn enthousiast over het Resourcegroepen-model en gaan er met positieve zin mee aan de slag. Ondanks goede bedoelingen is er echter een reële kans dat het Resourcegroepen-model onvoldoende bij de cliënt terechtkomt. De praktijk is namelijk weerbarstig.  Een uitgewerkt en breed gedragen implementatieplan is dan ook cruciaal. In dit doorlopende implementatiedebat delen we onze implementatie-ervaringen, bepalen we de belangrijkste implementatiestappen, sporen we obstakels op en bedenken we oplossingen om deze obstakels te overwinnen.

De uitkomsten worden meegenomen in de paneldiscussie aan het einde van de dag.

 

Onze Partners

Share This