Programma Natuur & Mentale Gezondheid 2020

25 Juni 2020, Baarle Nassau WORDT VERPLAATST

Op donderdag 25 Juni organiseert Stichting Green Mental Health in samenwerking met IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Centrum Frits en vele andere partners het congres en buitenfestival Natuur & Mentale Gezondheid op het landgoed Cruyshof in Baarle-Nassau.

Voorlopig programmaschema 25 Juni 2020

25 Juni 2020

}

10.30 - 11.15 uur

Grote tent

Rob Wolters

Executive Nature For Health (NFH)

 

Nature on your mind

De natuur kan een belangrijk ‘medicijn’ zijn voor mensen met mentale gezondheidsproblemen. Contact met de natuur in een prikkelarme omgeving verlaagt het stressniveau en levert meer positieve gedachten op. NFH heeft samen met zorginstellingen praktijkgerichte initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd op het raakvlak van geestelijke gezondheid en natuur. Daarnaast implementeert NFH samen met partners het initiatief ‘Actie Nature on Your Mind, waarmee wij een impuls geven aan de vergroening van de geestelijke gezondheidszorg.

nfhfoundation.com

}

11.45 - 12.30 uur

Grote tent

Piet Vessies

Netwerkadviseur

Werkgevers, groen?!
  • De andere bubbel, werkgevers een andere wereld?
  • Wat willen werkgevers?
  • Werkgevers en maatschappelijk toegevoegde waarde
  • Groen is geen doel op zich
  • Wederzijdse winst

allesisgezondheid.nl
awvn.nl

}

13.30 - 14.15 uur

Grote tent

David van den Berg

Klinisch psycholoog, hoofd onderzoeker

Redesigning Psychiatry: De ecologische visie op mentaal welzijn

Het is 12.000 jaar geleden misgegaan met ons homo sapiens, de verhalen vertellende mensapen. Op dat moment verlieten we ons rondtrekkende jagers-verzamelaars bestaan, in harmonie en balans met de natuur, en gingen we boeren en ons vestigen in dorpen en steden. Redesigning Psychiatry is ontstaan vanuit de overtuiging dat de GGZ toe is aan radicale vernieuwing waarbij menselijke waarden voorop staan. Binnen Redesigning Psychiatry hebben ontwerpers, filosofen, gebruikers, clinici, onderzoekers, 10 innovatieve GGZ organisaties, en MINDnl de laatste jaren samen gewerkt aan een nieuwe visie op mentaal welzijn en op de taken van het GGZ netwerk van 2030. Deze visie leunt sterk op de ecologie en heeft grote consequenties voor hoe we als maatschappij gedurende de gehele levensloop met mentaal welzijn omgaan. Ik zal bepleiten dat we dit soort utopieën broodnodig hebben in de GGZ en waarom dit niets met naïviteit te maken heeft.

redesigningpsychiatry.org

}

14.35 - 15.20 uur

Grote tent

Roald Pijpker

Promovendus binnen de leerstoelgroepen Gezondheid en Maatschappij, en Rurale Sociologie (Wageningen University)

Groene rehabilitatie voor jonge werknemers met een burnout

Promovendus Roald Pijpker van het Centre for Space, Place and Society van Wageningen University onderzoekt hoe groene initiatieven – zoals wandelcoaching en tuintherapieën – kunnen bijdragen aan het rehabiliteren van jonge werknemers met een burn-out. Mijn posterpresentatie gaat over de onderzoeksopzet, methoden en voortgang van dit vier jaar durende project (Juni 2018 – Juni 2022).

greenrehabilitation.net
wur.nl

 

}

15.45 - 16.30 uur

Grote tent

Lenneke Vaandrager

Associate Professor

Paneldiscussie wetenschappelijk onderzoek Natuur & Mentale Gezondheid
}

10.30 - 11.15 uur

Woonkamer

Mart Hoppenbrouwers

Commercieel directeur

Met cliënten een brug slaan naar arbeidsparticipatie

Daelzicht vond in Dolmans de ideale partner om voor een aantal van haar cliënten de brug te slaan naar arbeidsparticipatie om mede invulling te geven aan dagbestedingsactiviteiten. Zo is Dolmans Daelzicht ontstaan: een samenwerkingsovereenkomst waarbij cliënten met een verstandelijke beperking mede de groenvoorziening van 127 Daelzicht-complexen verzorgen. Dolmans verzorgt de werkbegeleiding, Daelzicht tekent voor de zorgbegeleiding, de eigen terreinen bieden cliënten tegelijkertijd een beschermde als een zo regulier mogelijke werkomgeving. Elke Daelzicht-medewerker wordt zo ingezet dat zijn kwaliteiten optimaal tot hun recht komen, met mogelijke doorstroom naar een baan bij Dolmans als perspectief.

dolmanslandscaping.com

}

11.45 - 12.30 uur

Woonkamer

Samantha Spiering & Meindert Jansen

xx

Zorgboeren nieuw stijl

xx

}

13.30 - 14.15 uur

Woonkamer

Lennard Duijvestein

Projectleider natuur en gezondheid

Landschapverbinding

Hoe de zorg voor een landschap de gemeenschap op het platteland versterkt en verbindt.

}

14.35 - 15.20 uur

Woonkamer

Pieta van Dishoeck

Klinisch psycholoog, manager zorg Lievegoed GGZ

Natuur op recept bij de antroposofische GGZ

De antroposofen hadden al lang in de gaten dat mens en natuur niet zonder elkaar kunnen. De ontwikkeling van de mens, in verbinding met de ander en met de natuur staat centraal in de antroposofie. Lievegoed GGZ staat voor een holistische visie op mentale gezondheid en biedt complementaire behandeling bij psychiatrie en/of verslaving. Behandeling is gericht op het vergroten van mogelijkheden en kwaliteit van leven (salutogenese), in plaats van op klachtenreductie. Werken, wonen, behandelen in de natuur, in het ritme van de seizoenen, uitgaande van de veerkracht en de gezondheid zijn core values.​

lievegoed.nl

}

15.45 - 16.30 uur

Woonkamer

Koen Westen & Pim Peeters

Docent-Onderzoekers

Green Mental Health en herstel, het vervolg

Met de introductie van GMH in Nederland komt als vanzelf de vraag hoe GMH zijn weg gaat vinden in het Nederlandse zorglandschap. Om daar een start mee te maken wordt er in deze workshop gekeken waar GMH raakt aan herstel (zoals gebezigd in de ggz) en welke nieuwe taal er mogelijkerwijs noodzakelijk is in dit nieuwe verbond.

www.avans.nl
www.ccaf.nl

}

10.30 - 11.15 uur

Bar

Loek Hesemans

Senior adviseur gezondheid en natuurlijk fit en netwerkadviseur Alles is gezondheid

De natuur beter benutten voor gezondheid en fitheid, ervaringen vanuit terreinbeheer

Om de natuur optimaal te kunnen benutten voor de gezondheid kan het nuttig zijn voor zorgprofessionals in grote lijnen op de hoogte te zijn van het werk van de terreinbeheerders. Het kan de samenwerking immers bevorderen als je weet wat er speelt in de wereld van het terreinbeheer. Initiatieven en projecten op het gebied van natuur en gezondheid hebben hierdoor meer kans van slagen.

staatsbosbeheer.nl
allesisgezondheid.nl

}

11.45 - 12.30 uur

Bar

Stijn van Kreij

Directeur

Butterfly effect

Butterfly Effect verbindt mensen door kleine huisjes te plaatsen op zorglocaties, en mensen met elkaar in contact te brengen op basis van hun talent en interesse. Op deze manier bouwen vrijwilligers, familieleden, ervaringsdeskundigen en cliënten samen aan een zorgzame gemeenschap. Oprichter Stijn van Kreij vertelt over zijn visie op zorg en wonen, de quickscan voor zorgorganisaties, de samenwerking met gemeente en zorgorganisaties en de onderliggende businesscase van dit vernieuwende woonconcept.
butterflyeffect.nl

}

13.30 - 14.15 uur

Bar

Mart de Jong

Ontwerper

Vers une architecture circulaire

De grootste uitdaging waar de bouwsector voor staat is circulair worden in de komende 30 jaar. Er zal een geheel nieuwe toolkit nodig zijn om deze transitie te maken. Als ontwerper van
verplaatsbare woningen houd ik mij bezig met dit thema. Trefwoorden: design for disassembly, prefabricage, modulair bouwen, klein wonen, off grid.

www.spacecube.nu

}

14.35 - 15.20 uur

Bar

Wim Ebbers & Frans Beuger

Locatiehoofd & Kwartiermaker/projectmanager bij Lister GGZ

Iedereen een Tiny House?

Wij gaan iets vertellen over ons ideaal: een Tinyhouse bereikbaar maken voor iedereen en wat daar zoal bij komt kijken

tinyhouse4all.nl

}

15.45 - 16.30 uur

Bar

Esther Veen & Roald Pijpker

Universitair Docent & PhD Candidate at Wageningen University & Research

Boerderijeducatie: onderwijs voor als de school (tijdelijk) niet past

Tijdens deze presentatie delen we de bevindingen van ons project, waarin we ons richten op boerderijeducatie. Boerderijeducatie is onderwijs op de boerderij, voor kinderen voor wie de school tijdelijk niet meer passend is. In het onderzoek brengen we de sector in kaart, werken we aan een theoretische onderbouwing (werkt onderwijs op de boerderij?) en denken we na over hoe educatieboerderijen te verenigen in een professionele sector.

vcard.wur.nl

}

10.30 - 11.15 uur

Tent 1

Joost Barendrecht

senior adviseur

Groene schoolpleinen

xx

}

11.45 - 12.30 uur

Tent 1

Rinske van der Goor & Liselot Schiphorst

Huisarts & GZ psycholoog

Aarden in je woonwijk

In de binnenstad van Utrecht wonen veel ernstig psychiatrisch patienten, vaak eenzaam en alleen. Samen de tuin het gezondheidscentrum bijhouden zorgt voor contact met buren, met de grond onder hun voeten en contact met hun tuinierend lijf. Draait nu bij 2 gezondheidscentra: Therapeuticum Utrecht en Huisartsenpraktijk Binnenstad.

binnenstadgezond.nl
gezondheidscentrumbinnenstad.nl

}

13.30 - 14.15 uur

Tent 1

Joanne van Winsen & Marian Kesler

verpleegkundige/tuinder & Strategisch adviseur/Netwerkregisseur/Kwartiermaker/Biologisch tuinder

Opzet tuinderij als community voor cliënten en inwoners van het dorp

Met de tuinderij willen we een mooie plek creëren die mensen bij elkaar brengt. Dit doen we vanuit de gedachte van inclusie; iedereen hoort erbij. Van circulariteit; geven en ontvangen. Van duurzaamheid; zorgen voor de planeet. En van gezondheid; in de natuur zijn en gezonde producten telen.
We vertellen over onze aanpak bij het starten van de tuinderij en wat we daarin tegen komen.

 

}

14.35 - 15.20 uur

Tent 1

Anneke Witte van den Broek & Onno Witte

Psycholoog/psychotherapeut/coach & Musicus/trainer/coach

De Welige Witte: Natuur als inspiratiebron

We hebben in de afgelopen jaren voorwaarden geschapen en kansen benut om een huis met 2 hectare grond erbij te kopen. De nieuwe natuur, die wij zelf aanlegden met behulp van Het Brabants Landschap, werkt voor ons nu als een onuitputtelijke ideeëngenerator.

Wil je horen hoe ons dit is gelukt?

wittesweerwerk.nl

}

15.45 - 16.30 uur

Tent 1

Hein van den Hurk

Directeur

Stadslandbouw als middel voor maatschappelijke en stedelijke vernieuwing

Een collectieve moestuin spreekt heel diverse doelgroepen aan en is daarom een goed middel voor het realiseren van een sociaal inclusieve omgeving. Er is bovendien volop ruimte voor initiatieven rondom voeding, gezondheid en educatie en biedt veel mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties. In deze presentatie bespreken we het concept zoals we dat in Tilburg in de loop der jaren hebben ontwikkeld, de sociaal maatschappelijke impact die StadsTuinderij Piushaven heeft en wat er nodig is om een dergelijk project duurzaam te realiseren.

hetwerkt.eu
stadstuinderijpiushaven.nl

}

10.30 - 11.15 uur

Tent 2

Marian Lubbers, Michel Kappen, Oda Salomons & Tineke Franssen

Wandelcoach, register wandelcoach, psycholoog, wandelcoach/wandelsupervisor

Buiten In beweging, zet een stap naar vitaliteit en verandering

Al wandelend geniet je met al je zintuigen van het buiten zijn.
Sta eens stil bij jezelf en ontdek hoe de natuur je goed doet. Verrassende workshop met ervaringsgerichte oefeningen waarin de natuur je inzichten geeft. Voor iedereen die nieuwsgierig is hoe je je verbindt met de natuur en van daaruit een stap zet naar meer vitaliteit en verandering. Voor jezelf en als je anderen wilt begeleiden in de natuur.

eigenspoor.nl

}

11.45 - 12.30 uur

Tent 2

Miranda Dupuis

Manager zorgnetwerk acuut (HIC – IHT)

Project Landing

xx

}

13.30 - 14.15 uur

Tent 2

Frits Bovenberg & Samantha Spiering

Adviseur & Psycholoog

Green Hubs

Tijdens deze workshop vertellen wij wat green hubs zijn en hoe je een green hub kunt oprichten binnen Nederland.

greenmentalhealth.nl

}

14.35 - 15.20 uur

Tent 2

Annette Postma 

Netwerkadviseur Natuur en Gezondheid

Groene Leefstijl in de Eerste Lijn

Huisartsen verwijzen patiënten door naar Gecombineerde Leefstijl Interventies – vergoed uit de basisverzekering. Vaak weten zij en andere professionals niet hoe natuur de gezondheid een boost kan geven. Door nascholing, materialen en gerichte ondersteuning stimuleert dit project huisartsen, poh’s als leefstijlcoaches om natuur te integreren in hun aanpak. Maar zitten zij daar wel op te wachten? Wanneer wel en niet?

allesisgezondheid.nl

}

15.45 - 17.00 uur

Tent 2

Per Wijnands

Auteur

Adventure Therapy

xx

}

10.30 - 11.15 uur

Tent 3

Oriana van der Sande-Semenciuc

trainer

Project Landing

xx

}

11.45 - 12.30 uur

Tent 3

Jack van der Kruijs,

Verbinder vanuit ‘ggzvriendelijkegemeente’

GGZ Vriendelijke en groene gemeenten

xx

}

13.30 - 14.15 uur

Tent 3

Leon op de Beek

xx

Virtual reality natuur in de zorg

xx

}

14.35 - 15.20 uur

Tent 3

Rutger de Graaf & Tetje Falentijn

.. & Beleidsmedewerker Burgerbetrokkenheid LandschappenNL

Groene schoolpleinen

xx

}

15.45 - 16.30 uur

Tent 3

Maarten Bruns

xx

Tiny Forest

xx

}

13.30 - 14.15 uur

Tent 4

Reindert Scheppink & Freek Rebel

xx

Werken in de natuur

xx

}

14.35 - 15.20 uur

Tent 4

Esther van Apeldoorn

Psychosociaal hulpverlener en trainer

Beter Buiten Behandelen | Workshop is buiten!

Buiten behandel mogelijkheden voor brede doelgroep cliënten: kinderen, jongeren, volwassenen, dementerenden. Van lichte ADHD klachten, burn out of neerslachtigheid tot depressie, angst- en traumaklachten en suïcide wens.
Dit is een kennismaking met een training voor professionals, die ik op maat aanbiedt in organisaties. Ontzettend goede behandelresultaten, je komt sneller tot de kern van de multi problematiek.

www.feelz.nu

}

15.45 - 16.30 uur

Tent 4

Jose de Jonge & Wim Ruis

xx

Wandelcoach

xx

}

10.30 - 11.15 uur

Buitenkunstpodium rond de vijver

Live muziek i.s.m. Erwin Huijgenbosch en collega’s

Wandelcoach

xx

Share This